Actueel: - pagina 3

Beste ouders/verzorgers,

 

Het schooljaar gaat gestaag voorbij. Na een 2e lockdown hebben we de draad volledig weer opgepakt. Maandag jl. hebben we ook het Holifeest gevierd. Het was anders dan alle andere jaren wegens de RIVM-maatregelen. Nu gaan we ons focussen op de Centrale eind-toets voor groep 8 en de entree toets voor groep 7. Tevens gaan alle andere groepen toewerken naar de Cito-E toetsen. En uiteraard willen we heel nauw samen werken met alle ouders.

 

Voor het nieuwe schooljaar 2021-2022 hopen wij de peuterspeelzaal te kunnen realiseren voor de peuters vanaf 2,5 jaar. Tevens is er voldoende ruimte in alle groepen. Heeft u jonge kinderen, die binnenkort naar de kleuterklas gaan, neem dan contact met ons op. Dan maken we een afspraak voor de rondleiding en de inschrijving.

Ik ben bereikbaar op telefoonnummer 036-5232514/06-34550615 

Nationaal schoolontbijt

08 november 2015 - Ik stuur u hierbij een mail over het Nationaal schoolontbijt.
Wij zullen op vrijdag 13 november a.s. gezamenlijk op school ontbijten/brunchen. Aangezien de ontbijtprodukten.
Lees meer ›

Divalifeest

01 november 2015 - Het divalifeest staat wederom voor de deur. Vanuit onze Hindoe Dharma is het een feest van de overwinning van het goede op het kwade, van het licht op de duisternis. Het licht symboliseert succes en hoop. Daarom willen wij dit feest samen  met u vieren op woensdag  11 november a.s. in de aula van onze mooie school.  
Lees meer ›

Project Groen en Gezonde voeding

30 augustus 2015 - De gemeente heeft een samen met de GGD en de Echnaton een initiatief ontwikkeld om alle kinderen in de groepen 7 en 8 te controleren op overgewicht. Indien blijkt dat een kind overgewicht heeft, dan zal dat kind in aanmerking komen voor een trainingstraject van 10 weken. Binnenkort zal er een officiële brief uitgaan naar de ouders van deze 2 groepen.

Schoolvervoer

15 augustus 2015 - Als het goed is, zijn alle ouders al gebeld, die gebruik zullen maken van  het schoolvervoer. De chauffeurs hebben al aangegeven, hoe laat uw kinderen klaar moeten staan. Wilt u aan deze afspraak houden.
Indien u geen gebruik meer wenst te maken van de schoolbus, dan verzoek ik u dat per omgaande te mailen naar de directie.
Lees meer ›
1 2 3