Kwaliteit

Een hoge kwaliteit van lesgeven door continue vernieuwing en digitaal onderwijs staat bij ons centraal. We hanteren dezelfde kerndoelen als alle andere basisscholen. Het enige verschil is dat wij werken vanuit een hindoeïstische levenshouding.(Scholenopdekaart)

 

Doel
Ons doel is alle leerlingen hun eigen culturele identiteit te leren ontwikkelen en te laten waarderen. Zo behouden ze hun eigen identiteit, maar kunnen ze optimaal integreren in de zeer dynamische multiculturele en multireligieuze Nederlandse samenleving.

Uitgangspunten
Onze belangrijkste uitgangspunten zijn: een ononderbroken ontwikkeling van de leerlingen, de ontwikkeling van emotionele, verstandelijke, creatieve, sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden en opgroeien in een multiculturele samenleving. Vanaf groep 1 geven we daarom Engelse les en een uur Dharma onderwijs aan alle groepen. Vanaf groep 4 wordt Hindi-les gegeven. Alle groepen krijgen vanaf het begin yoga-les voor meer innerlijke rust. Zo kunnen ze zich beter concentreren, beter leren en beter presteren.

Digitaal onderwijs
Digitaal onderwijs neemt bij ons een belangrijke plek in. Onze leerlingen leren werken met educatieve programma’s op het gebied van rekenen, spelling, begrijpend lezen, klokkijken, woordenschatuitbreiding en remediëring. De kinderen kunnen tegenwoordig ook thuis inloggen. De leerlingen van de groepen 5, 6, 7 en 8 leren gericht informatie te zoeken op internet. Alle groepen zijn voorzien van een digibord.

Organisatie
Onze school kent een onderbouw, middenbouw en bovenbouw, onderverdeeld in jaarklassen. Dankzij deze indeling kunnen we zoveel mogelijk homogene groepen vormen. De leerstof is afgestemd op de jaarklassen. De groepsleerkrachten passen het Effectieve Instructiemodel toe, met klassenmanagement als belangrijke voorwaarde is. Hierdoor kunnen de leerlingen zelfstandig leren werken met de leerstof.

Leerlingenvolgsysteem

Onze school vindt het belangrijk om onderwijsachterstanden als gevolg van sociaal-culturele omstandigheden zo snel mogelijk op te sporen en op te heffen. Dit is mogelijk dankzij ons leerlingenvolgsysteem. Onze onderwijs- en schoolassistenten geven elke leerling indien nodig extra aandacht en begeleiding. Daarom zijn de Cito-eindscores van onze leerlingen al jarenlang gemiddeld hoger dan op andere basisscholen in Almere.

Doorstroommogelijkheden
Voor de doorstroommogelijkheden naar de verschillende typen van het voortgezet onderwijs, kijken we naar de capaciteiten en resultaten van elke leerling. Zo vinden leerlingen ook na hun basisschoolperiode moeiteloos aansluiting in het voortgezet onderwijs.