Verlof en ziekmelding

Tandarts en/of doktersafspraken dienen zoveel mogelijk buiten schooltijd te worden gemaakt. Indien er een afspraak onder schooltijd is gemaakt, dient er een verlofbrief te worden ingevuld en ingeleverd bij de groepsleerkracht. De verlofbriefjes liggen in de klas.
Voor het ziekmelden van uw kind dient u voor 08.30 uur naar school te bellen gebeuren met opgaaf van reden.