Welkom bij de Shri Ganesha School

De Shri Ganesha school in Almere is een bijzondere basisschool. We zijn trots op onze hindoeïstische levenshouding. Daarom leert uw kind bij ons op school op een leerzame, speelse manier ook de basisbeginselen van het hindoeïsme. Dit doen we aan de hand van eigen, leuk lesmateriaal. De Shri Ganesha school maakt met 4 andere basisscholen deel uit van de Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON).

 

Onze basisschool staat voor compleet en kwalitatief hoogwaardig onderwijs met veel aandacht voor de beste ontwikkeling van uw kind. De Shri Ganesha basisschool biedt uw kind een prettig schoolklimaat, waarbij rust, respect, vredelievendheid en veiligheid centraal staan. Kinderen voelen zich bij ons op school dan ook snel thuis. (RTL Scholentest)


We vinden een goede relatie met de ouders van onze leerlingen heel belangrijk. Samen leggen we tenslotte de basis voor de ontwikkeling van uw kind. Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neemt u dan gerust contact met ons op!

 

 

  

 • Kwaliteit
  Een hoge kwaliteit van lesgeven door continue vernieuwing en digitaal onderwijs staan bij ons centraal.
  Lees verder ›
 • Visie
  De speerpunten in ons schoolbeleid zijn zelfstandig werken, klassenmanagement en handelingsgericht werken.
  Lees verder ›
 • Extra vorming
  Naast de gewone vakken geven we in alle groepen extra aandacht aan het vak Dharma. Op een leuke manier laten we de leerlingen kennismaken met de basis van het hindoeïsme.

Nieuws

Preview foto
Ventilatie op onze school
30 sep 2020 - De afgelopen weken is er veel gesproken over de rol van ventilatie van gebouwen bij het verspreiden van het coronavirus.

 

Voor alle actuele informatie, zie https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19
Lees meer ›


Preview foto
Keti Koti
08 jul 2020 - Onze school in Amsterdam viert jaarlijks het Keti Koti-feest, ter gelegenheid van de afschaffing van de slavernij. Hieronder treft u het artikel aan dat naar aanleiding hiervan in diverse media is verschenen. 
Lees meer ›

Update opening school
27 apr 2020 - Beste ouders/verzorgers,

 

Het is alweer 6 weken geleden, dat het kabinet besloten heeft om de deuren van de scholen te sluiten om zo de verspreiding van het Coronavirus te beperken. Vervolgens heeft U, naast het thuiswerken en het huishouden, meteen de verantwoordelijkheid genomen om samen met de het “Onderwijs op afstand” vorm te geven. De kinderen hebben hard gewerkt en het werk op tijd ingeleverd, zodat het lesaanbod verder kon gaan. De Meetsessies zijn in een latere stadium ingezet, omdat wij ook nog zoekende waren hoe dit instrument in te zetten. Maar wij zijn trots op u en de kinderen, hoe braaf ze met Google Meet zijn omgegaan. “Het thuisonderwijs is zeker geslaagd. Wij blijven het ook zeggen:” Samen staan we sterk en kunnen we alle hobbels aan.” Dit is het zoveelste bewijs. Ook als de kinderen straks weer naar school gaan, rekenen wij op uw medewerking.

 

Mededelingen:

 

Start school:

De Premier heeft al aangekondigd dat de scholen op maandag 11 mei a.s. weer open zullen gaan, maar met strenge regels. Er wordt geadviseerd om maar met de helft van de kinderen te starten om verdere besmettingen tegen te gaan. Laten we voor elkaar bidden, dat deze onzekere tijd snel voorbij gaat en dat een ieder zonder angst en blij weer naar buiten kan gaan. Omdat er met kleine groepen gestart zal worden, is elke groep verdeeld in 2 kleine groepen. 1 groep met broertjes en zusjes en 1 groep zonder, zodat u maar 2 keer naar school hoeft te rijden/komen; ook om samenscholing bij de school te voorkomen. We ontvangen de kinderen op de lange dagen. Als een groep op maandag start, zal de 2e groep thuis werken. Op dinsdag zal dan de 2e groep naar school komen, dan blijft de 1e groep thuiswerken. En dat zal dan rouleren op de lange dagen. Samengevat: de kinderen van maandag komen weer op donderdag naar school en de kinderen van dinsdag komen op vrijdag weer naar school. De woensdagen zijn gereserveerd voor de kinderen die extra ondersteuning krijgen. De groepsleerkrachten zullen via schoolinfo alvast de groepsverdeling naar u toe sturen. Aan het einde van de meivakantie zult u ook de weektaak ontvangen met alle instructies, ook voor het thuiswerken. De schooltijden blijven gehandhaafd van 08.45-15.00 uur.

 

Veiligheid en ingangen van de school:

In het kader van de veiligheid verzoeken we alle ouders(1 persoon per gezin) om hun kinderen tot het hek van het schoolplein te brengen. De kinderen worden bij het hek ongevangen en naar hun klas gestuurd. De kinderen van de groepen 1,2 en 3 worden naar hun klas begeleid. Ook na schooltijd worden de kinderen buiten het hek aan u overgedragen. Dan hoeft u hierover geen zorgen te maken. Ook in de pauzes gaan de kinderen per groep buiten spelen. Er is hiervoor een rooster. Indien U vragen heeft van welke aard dan ook, dan kunt al uw vragen per mail of per app stellen aan de juffen of aan de directeur. Ze zullen zeker een mogelijkheid vinden om uw vraag te beantwoorden.

 

Kinderen behorende tot de risicogroepen:

De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe. Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht:

• Leerlingen met coronagerelateerde klachten blijven thuis. • Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van ouder(s)/verzorger(s). • Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school). • Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren, kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school).

 

Busvervoer:

Ondanks dat er mogelijkheden zijn om het busvervoer in te zetten, wil ik u verzoeken, ook i.v.m. de veiligheid van de kinderen en de chauffeurs, uw kinderen tot eind mei 2020, zelf naar school te brengen en te halen. Vanaf 1 juni a.s. zal het busvervoer weer worden ingezet. Groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, vieringen en excursies gaan voorlopig niet door volgens het protocol van het RIVM.

 

Hygiëne maatregelen:

Uiteraard hebben we maatregelen getroffen voor de veiligheid in de school. Zo zal er in iedere klas handzeep, papieren handdoeken en handgel aanwezig zijn. Ook in de Wc’s zijn toiletpapier, handzeep en papieren handdoeken aanwezig. De groepsleerkrachten zullen op toe zien dat deze regels worden nageleefd en dat de kinderen hierin ook hun verantwoordelijkheid nemen, eigenaarschap tonen en elkaar helpen. Het is ook verstandig als de kinderen hun eigen handgel meenemen.

 

Meivakantie:

Vanaf maandag 27 april a.s. begint de meivakantie: alle kinderen en ook u hebben hard gewerkt, daarom is het nu belangrijk om eerst lekker uit te rusten en te genieten van deze welverdiende vakantie. En natuurlijk mogen de kinderen blijven oefenen op Muiswerk of Junior Einstein. Dat hoeft ook niet alle dagen, alleen als ze zich vervelen. We pakken vanaf 11 mei a.s. de draad weer op. Centrale eindtoets: De Centrale Eindtoets voor de leerlingen van groep 8 is niet doorgegaan. De adviezen zijn al bekend en is uw kind al ingeschreven op het VO?

 

Rapportgesprekken:

Ook deze gesprekken zijn anders georganiseerd dan we normaal gewend waren. De juffen hebben deze keer alle rapporten digitaal gestuurd en ook de gesprekken telefonisch gevoerd. Wij hopen dat u tevreden bent met het rapport van uw kind en dat ook de gesprekken naar wens zijn verlopen. Na de vakantie zullen we alle achterstallige toetsen afnemen en vervolgens snel de interventies inzetten waar nodig is.

 

Koppelcode Mijnschoolinfo:

Als u geen mail van school ontvangt, wil zeggen dat u niet gekoppeld bent aan onze communicatiesysteem “”Mijn Schoolinfo””. Wilt u dit z.s.m. aan mij melden, dan stuur ik terstond een koppelcode voor u.

 

Ramadan:

Ramadan is reeds begonnen voor onze Moslim broeders en zusters. Dit jaar zal de beleving hiervan ook anders zijn vanwege deze situatie. Maar ondanks alles, zal de Iftaar na het vasten toch heerlijk smaken. Wij wensen vooral onze kinderen veel sterkte met het vasten en tegelijkertijd ook veel plezier samen. Ook hier geldt: “Samen sta je sterk.”

 

Met vriendelijke groeten,

 

Teamleden en directie van de Shri Ganeshaschool.