Personeel

De directie

Shakoentela Soedamah Directrice


De groepsleerkrachten                                              

Yessa Mangroe

Pritie Kanhai

Groep  1-2
Soenita Bhikhari Groep  3
Maricella Sitaldin  Groep  4-5
Maltie Ramnath Groep  6-7
Shanti Nageswar Groep   8
Yessa Mangroe IB-er / groepsleerkracht
Thijs Rood Gym leraar


Het  ondersteunend personeel

Aradana Chauthi Onderwijsassistent


De medezeggenschapsraad

Dhr. Reniel Nandoe (voorzitter)
Mw. Soenita Bhikhari
Mw. Shanti Nageswar
Mw. Karuna Dhall


De ouderraad

Mw. Maricella Sitaldin (voorzitter)
Mw. Varsha Mathoera
Mw. Aarti Jagai
Mw. Kawita Kalpoe

 

Mw. Dagmar Logopediste

 

 

Zorgoverleg Team

Mw. Irma Maatschappelijk werkster
Mw. Monique Kalis Schoolarts
Dhr. Knaap Schoolpsycholoog