Personeel

De directie

 

Kusum Drigpal-Khasa           Schooldirecteur

Nathalie van Gils                   Interim schooldirecteur
Yessa Mangroe                     Locatieleider


De groepsleerkrachten

                                              

Pritie Kanhai

Groep  1-2

Soenita Bhikhari

Groep  3-4

Maltie Ramnath 

Groep  4-5

Roy Amanh

Groep  6-7

Maricella Sitaldin

Groep  6-7

Shanti Nageswar

Groep 8

Roy Amanh

Intern Begeleider 

Jan-Willem van Leijenhorst

Gym leraar

 

Ondersteunend onderwijspersoneel

Bidia Basant-Bishesar

Onderwijsassistente


De medezeggenschapsraad

Reniel Nandoe (voorzitter)

Pravien Khelawan (penningmeester)

Pritie Kanhai (vice voorzitter)

Maltie Ramnath (secretaris)


De ouderraad

Ashley Nunda (voorzitter)

Bidia Basant-Bishesar (vertegenwoordiger personeelsgeleding)

Kirty Ramcharan-Manna(vice voorzitter)

Anjani Doekhi (secretaris)

Ashvin Sewbarath (penningmeester)

Anita Radjie (lid oudergeleding)

Nargis Ramsaran (lid oudergeleding)

Kirtie Nandoe-Randhawa (lid oudergeleding)

 

Zorgoverleg Team

Irma Kreike

Maatschappelijk werkster

Yolanda Wallenburg

Jeugdarts

Astrid Ramspeck

Orthopedagoog-Generalist (Passend Onderwijs)