Personeel

De directie

Shakoentela Soedamah Directrice


De groepsleerkrachten                                              

Yessa Mangroe

Maltie Ramnath

Groep  1-2
Soenita Bhikhari Groep  3-4
Maricella Sitaldin  Groep  5-6
Pritie Kanhai Groep   7
Shanti Nageswar Groep   8
   
Yessa Mangroe IB-er / groepsleerkracht
Thijs Rood Gym leraar


Het  ondersteunend personeel

Maltie Onderwijsassistent


De medezeggenschapsraad

Mw. Yessa Mangroe  (voorzitter)
Mw. Soenita Bhikhari
Dhr. Reniel Nandoe
Dhr. Pravien Khelawan


De ouderraad

Mw. Maricella Sitaldin (voorzitter)
Mw. Varsha Mathoera
Mw. Aarti Jagai
Mw. Kawita Kalpoe

 

Mw. Dagmar Logopediste

 

Dhr. Jesse (Bureau Bijzonder Jij) Ambulante begeleidster extra ondersteuning

 

Zorgoverleg Team

Mw. Irma Maatschappelijk werkster
Mw. Monique Kalis Schoolarts
Dhr. Knaap Schoolpsycholoog