Personeel

De directie

Shakoentela Soedamah Directrice


De groepsleerkrachten                                              

Pritie Kanhai

Groep  1-2
Soenita Bhikhari Groep  2-3
Malti Ramnath  Groep  4
Roy Amanh Groep  5-6
Maricella Sitaldin Groep  6-7
Shanti Nageswar Groep 8
Yessa Mangroe Interne Begeleidster 
Thijs Rood Gym leraar


Het  ondersteunend personeel

Bidia Basant Onderwijsassistente


De medezeggenschapsraad

Dhr. Reniel Nandoe (voorzitter)
Mw. Malti Ramnath (penningmeester)
Mw. Shanti Nageswar (vice voorzitter)
Mw. Karuna Dhall (secretaris)


De ouderraad

 

Mw. Varsha Mathoera (voorzitter)
Mw. Preeti Kanhai (vertegenwoordiger personeelsgeleding)
Mw. Ashley Nunda (vice voorzitter)
Mw. Anjani Doekhi (secretaris)
Dhr. Ashvin Sewbarath (penningmeester)
Mw. Anita Radjie (lid oudergeleding)

 

Mw. Linda Holzel Ergotherapeut (Kinderergotherapie in beweging)

 

 

Zorgoverleg Team

Mw. Irma Maatschappelijk werkster
Mw. Monique Kalis Schoolarts
Dhr. Knaap Schoolpsycholoog