Kwaliteitskaart SOP

Schoolondersteuningsprofiel SGS

In het schoolondersteuningsprofiel leggen we vast hoe wij de ondersteuning van leerlingen invullen. In dit document staat wat de basisondersteuning is, maar vind je ook de extra ondersteuning die ons school kan bieden met hulp van het samenwerkingsverband.

Schoolondersteuningsprofiel

Iedere school heeft een ondersteuningsprofiel. Daarin staat welke ondersteuning er op de school mogelijk is. Je vindt in ieder geval informatie over:

  • Ondersteuning door de school zelf: wat valt er onder de basisondersteuning.
  • Ondersteuning met hulp van het samenwerkingsverband: welke extra mogelijkheden zijn er voor begeleiding op de school. Bijvoorbeeld in de vorm van arrangementen.

Informatie in de schoolgids

In de schoolgids staat informatie over het schoolondersteuningsprofiel van ons school. Dat is verplicht. Het ondersteuningsprofiel van de school van uw kind vind je terug via onze schoolwebsite of in het schoolplan.

Regelmatig bijwerken

Een schoolondersteuningsprofiel is maximaal vier jaar geldig. Binnen die vier jaar moet de inhoud opnieuw bekeken en zo nodig aangepast worden. De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht over het schoolondersteuningsprofiel.

 

Klik hier om de schoolondersteuningsprofiel te bekijken.