Groep 1-2

Van harte welkom op onze klassensite

Hier kunt u allerlei informatie vinden over onze groep en de leuke foto's van de verschillende activiteiten van dit schooljaar bekijken. We gaan er samen een heel leerzaam jaar van maken.

De methoden/materialen die de groepen gebruiken zijn:

Groep 1-2                           

- Schatkist

- Engels

- Rekenen

- Letterboekje

- Ontwikkelingsmaterialen en nog veel meer.

 

Langs deze weg wens ik alle kinderen een mooi en succesvol jaar toe in groep 1-2.

Veel lees en kijkplezier.

 

Juf Pritie 

 

Ziekmelden en ophalen:
U kunt uw kind al vanaf 07.30 uur ziekmelden graag via Parro.
Mocht het een keer voorkomen dat u uw kind niet op tijd kunt ophalen of dat iemand anders uw kind ophaalt, geeft u dit dan persoonlijk door ( Parro, briefje of telefonisch mag ook)

Het telefoonnummer van de school is 036-5232514

 

 

Speelgoedmiddag:
Iedere vrijdagmiddag is speelgoedmiddag.
De kinderen mogen dan met hun eigen meegebrachte speelgoed in de klas spelen.

 

Lichamelijke opvoeding:
Op vrijdag krijgen de kinderen gymnastiek in de gymzaal.


Het is verplicht om gymschoenen aan te doen.
Geef de gymschoenen mee in een stevige tas met naam van uw kind daarop.

 Eten en drinken:
Voor de kleine pauze: fruit en drinken. 

Grote pauze: minimaal een broodje en drinken.

 

 

 

 

BERICHTEN

01 jun 2023 - Hindoestaanse Immigratie

 

 Op 5 juni 2023 vieren wij 150 jaar Hindostaanse Immigratie.
Op 5 juni 1873 zeilde het eerste schip ‘Lalla Rookh’ (‘Roze Wang’) vanuit Brits-Indië (nu: India) naar Suriname. De Indiërs werden geronseld om te gaan werken in het zogenaamde beloofde land ‘Shri Rama’ (het land van de Hindoegod Rama) om daar een gouden toekomst tegemoet te gaan.

Maar dat viel erg tegen.

De Nederlanders namen hen over van de Britten en voerden ze mee op schepen naar Suriname om daar in feite maar één ding te doen: de vrijgelaten tot slaaf gemaakten te vervangen op de plantages.

Het werk was hetzelfde, de omstandigheden vergelijkbaar, het leven was zwaar.

Er zijn verhalen bekend van martelingen en vernederingen.

Wat anders was, is dat de Indiërs na hun ‘contractperiode’ een stukje land kregen waar ze op konden wonen en verbouwen.

Daarom werden deze ‘nieuwe slaven’ officieel ‘contractarbeiders’ genoemd.

Later brachten de Nederlanders Javanen uit Indonesië naar Suriname om te werken. 
  

 


28 mrt 2023 - Nawratri maart 2023/ in relatie tot actief burgerschap
Van 22 maart t/m 30 maart vieren we Navaratri. Navaratri is een
negen nachten durende devotionele dienst die gewijd wordt aan de
verering van Durga Mata (Nav ratri betekent letterlijk 9 nachten). Durga
Mata is net als Sati Mata en Parvati Mata een manifestatie van het
goddelijke, Adi Shakti de vrouw van Shiv Ji.
Tijdens de negen nachten durende devotionele dienst, worden de
negen manifestaties van Durga Mata vereerd.

Dag 1
Op de eerste dag wordt Durga Mata vereerd in de vorm van Shailputri.
In de wereld waarin wij onszelf bevinden is materialisme en succes het
middelpunt. Dit zorgt uiteindelijk ook voor faalangst en frustraties.
Shailputri zorgt daarom ook voor een tevredenheidsgevoel.
Dag 2
De tweede dag is gewijd aan Devi Brahmacharini, hierdoor wordt de
onwetendheid van devoot vernietigd en de spirituele wijsheid
bevorderd. Met andere woorden, het innerlijke wordt gestabiliseerd.
Dag 3
Op de derde dag wordt Chandraghanta vereerd om tot zelfinzicht te
komen; dit is een belangrijk onderdeel om het negatieve in jezelf te
kunnen verbannen.
Dag 4
De vierde dag is gewijd aan Kushmanda; door middel van haar zegen is
het mogelijk om spiritueel te kunnen groeien.
Dag 5
De vijfde dag staat in het teken van de verering van Skanda Mata. Zij
vernietigt pijn en lijden bij de devoot. Het lijden wordt veroorzaakt door
onze gehechtheid aan het aardste bestaan. Onthechten staat centraal.
Dag 6
Op de zesde dag wordt Devi Katijajani vereerd, door haar zegen te
ontvangen zal het huiselijk geluk in grote mate toenemen en het geluk
tussen de devoot en zijn/haar naasten. Solidariteit en vrijgevigheid
worden hierdoor sterk ontwikkeld.
Dag 7
De zevende dag is dag waarop Kali Mata wordt vereerd, Zij vernietigt
het negatieve, waaronder demonen e.d. in de wereld en in het
universum.

Dag 8

Op de achtste dag wordt Devi Gauri vereerd, zij belichaamt de Veda's en andere heilige geschriften.

Door haar zegen te ontvangen, wordt het mogelijk gemaakt de essenties uit de heilige geschriften toe te passen in ons leven. Hiermee kan men het juiste doen.

Dag 9

Op de laatste dag van Nawratri wordt Siddhidatri vereerd. Op deze dag zal Adi Shakti haar devoten zegenen met een hogere wijsheid en bewustwording. De afgelopen dagen is Adi Shakti vereerd in verschillende manifestaties.

In relatie tot Burgerschap                
Met Nawratri eren we de kracht van de moeder. De Nawratri
nachten brengt ons dichterbij een zuiver en verlicht bewustzijn.
Onze identiteit geeft ons waarden en normen. De vele identiteiten die
onze samenleving kent maakt ons divers en vanuit het respect voor
diversiteit groeit solidariteit naar onze medemens.
Identiteit en solidariteit zijn als het ware bouwstenen van goed
burgerschap.

Als leerkrachten is het onze taak om leerlingen te
begeleiden tot kritische burgers die handelen vanuit hun identiteit en
solidariteit met respect voor diversiteit. Dit wordt gedaan met behulp van 

de Kanjertraining. De Kanjertraining gaat uit van: vertrouwen, veiligheid,

rust en wederzijds respect.

 


28 mrt 2023 - Nederland Schoon in relatie tot actief burgerschap

De leerlingen van de Shri Ganeshaschool zijn Supporters van Schoon. Check de diploma's!

Afgevaardigden van alle groepen hebben onder leiding van leerlingen van groep 8 

de omgeving van de school onder handen genomen en de strijd aangegaan tegen het zwerfafval.

Op de foto's is te zien hoeveel afval er is weggehaald in ongeveer een uur.

Geweldig gedaan leerlingen!

Blijf dat vooral geregeld doen. Succes met de strijd tegen het zwerfafval.

In relatie tot Actief Burgerschap

De school is een belangrijke oefenplaats om burgerschapsvaardigheden in de praktijk te brengen.

Op school leren leerlingen samen te leven en te werken, met spelregels om te gaan, hun eigen mening te vormen en die van anderen te respecteren. Ook ontdekken leerlingen er hun eigen positie in de samenleving en komen ze erachter hoe ze zelf een bijdrage kunnen leveren aan hun wijk, regio, land en de wereld. Met andere woorden: leerlingen ontwikkelen zich tot verantwoordelijke wereldburgers.

 

Met NL Schoon hebben de leerlingen een bijdrage geleverd aan de de wijk en doen een stap richting het zich ontwikkelen tot verantwoordelijke wereldburgers.


05 mrt 2023 - Halloween
Vandaag hebben we Halloween gevierd op school. De leerlingenraad heeft dit georganiseerd. Dit hebben ze heel goed gedaan. De kinderen hebben leuke spelletjes met de leerlingenraad gedaan.

26 jan 2023 - Basant Panchami

Boompalnting door juf Soenita en groep 2/3

Basant Panchami

Met dit feest luidt men de komst van de lente in.

Op de vijfde dag van de elfde maand van de van de hindoeïstische kalender wordt een begin gemaakt met het opbouwen van de holika.

Dit is een brandstapel die aan de vooravond van het naderende Holifeest wordt gestoken. 

Ook wordt er een boom geplant. Rondom deze plant stapelt men daarna iedere dag takken, bladeren, hout en ander brandbaar materiaal (maar geen afval of huisvuil).

De stapel stelt de demon Holika voor, die het kwaad in de wereld - met name in de mens - symboliseert.

 

Vasant' of 'Basant' betekent 'voorjaar'. 'Panchami' verwijst naar de vijfde dag in de hindoe kalender.

Tevens de geboortedag van de godin van de wijsheid: Shri Saraswati.

Saraswati is godin van de wijsheid en de schone kunsten (beschermster van kunstenaars en studenten).

 


24 okt 2022 - Divali viering
Preview foto Wij hebben vandaag een geslaagde Divali viering gehad. Alle groepen hebben opgetreden en na de optreden zijn de kinderen getrakteerd op lekker nasi en hapjes. Om een impressie te krijgen hiervan, kijkt u naar de foto's. Het jeugdjournaal was ook aanwezig om een documentaire te maken.

 

       


05 okt 2022 - Opening Kinderboekenweek
Preview foto De kinderboekenweek start dit jaar op 5 oktober en eindigt op 15 oktober. 

Het thema is dit jaar Gi-ga-groen.

Wij hebben vandaag met zijn allen de opening van de Kinderboekenweek gehad in de middenruimte.

Dit was geweldig.

Voorleesboeken rond dit thema:

  • De blaadjesdief – Alice Hemming.
  • Een krekel in mijn slaapzak – Suzanne Weterings.
  • Het Schitterende Samen Boek – Yuval Zommer.
  • De boom met het oor – Annet Schaap.
  • Silas en de wolf – Selma Noort.
  • Het grote reptielenboek – Sterrin Smalbrugge. 
  • Van honingbij tot hagelslag – Joël Broekaert.

28 sep 2022 - Nawratri 2022

Nawratri

Sharad Navratri. Navratri (tweede periode). 

 Dit jaar vieren hindoes Nawratri van 26 september t/m 4 oktober.

Op school hebben wij maandag gezamenlijk deze bijzondere periode geopend in de middenruimte. Juf pritie heeft informatie gegeven over, waarom hindoes Nawratri vieren.

Na Pitra Paksj begint de tweede Navratri: negen dagen durende festiviteiten, die afgesloten worden met Dussehra (Vijaya Dashami).


Navratri (ook: Navaratri of Navaratra) is een feest van dans en aanbidding. Het woord 'Navratri' is samengesteld uit twee woorden: 'nava' (negen) en 'ratri' (nachten).

Letterlijk betekent Navratri '9 nachten'. Op een van deze 9 dagen houdt de gelovige hindoe, vaak in huiselijke kring een offerdienst, pooja waarbij de negen gedaantes (verschijningsvormen) van de vrouw van Shiva worden vereerd.

Deze zijn: Sailaputri, Brahmacharini, Chandraghanta, Kusmanda, Skan damata, Katyayani, Kalaratri, Mahagauri en Sidhidatri.

Na de offerdienst, pooja wordt in sommige gezinnen de Durga-chalisa (lofzang ter ere van Durgamata) voorgelezen en de geofferde zoetingheid, persad, uitgedeeld (soharie en lapsie, een in olie of ghee gebakken pannenkoek en een soort pudding).

Het uitdelen van rijstebrij (mitha bhaat) mag natuurlijk ook.

 

 


05 sep 2022 - Genieten van een lekker ijsje
Preview foto De kinderen hebben lekker genoten van een waterijsje in dit warme weer.

30 aug 2022 - Viering Ganesh Chaturthi
Preview foto Viering Ganesh Chaturthi op school.

Op deze dag hebben de leerlingen mogen genieten van een Pooja en lekkere zelf gemaakte ladoo's.