Actueel:

Beste ouders/verzorgers,

 

Het schooljaar gaat gestaag voorbij. Na een 2e lockdown hebben we de draad volledig weer opgepakt. Maandag jl. hebben we ook het Holifeest gevierd. Het was anders dan alle andere jaren wegens de RIVM-maatregelen. Nu gaan we ons focussen op de Centrale eind-toets voor groep 8 en de entree toets voor groep 7. Tevens gaan alle andere groepen toewerken naar de Cito-E toetsen. En uiteraard willen we heel nauw samen werken met alle ouders.

 

Voor het nieuwe schooljaar 2021-2022 hopen wij de peuterspeelzaal te kunnen realiseren voor de peuters vanaf 2,5 jaar. Tevens is er voldoende ruimte in alle groepen. Heeft u jonge kinderen, die binnenkort naar de kleuterklas gaan, neem dan contact met ons op. Dan maken we een afspraak voor de rondleiding en de inschrijving.

Ik ben bereikbaar op telefoonnummer 036-5232514/06-34550615 

Hulp aan India

04 mei 2021 - 
De afgelopen weken heeft India te maken met ’s werelds grootste toename in besmettingen, waarbij elke minuut meer dan 2 COVID-19 gerelateerde sterfgevallen worden gemeld. Omdat ziekenhuizen kampen met een groot tekort aan zuurstof, bedden en medicijnen, heeft dat geleid tot een overspanning van het zorgsysteem in het land. Patiënten worden massaal weggestuurd, en sterven in sommige gevallen zelfs op straat.
 
Amstelveen
De gemeenschap in Nederland van personen van Indiase origine werkt samen om India te helpen. Er zijn campagnes via social media opgezet om geld in te zamelen om de broodnodige apparatuur en zuurstoftoevoer-systemen aan te schaffen en te vervoeren. De Indiase gemeenschap in Amstelveen heeft via een campagne van Bridging the Gap Foundation zuurstofapparatuur gedoneerd die per vliegtuig reeds zijn verzonden naar India. Stichting Hindoe Onderwijs Nederland steunt dit initiatief en vraagt een ieder in deze urgente toestand India bij te staan, op welke manier dan ook.

Lees hier het artikel terug:
 
Shruti
Ook is onze leerling Shruti van de Shri Saraswatie School in Rotterdam actief. Waar zij zich eerst bekommerde om de situatie van haar familie in India en de kinderen daar in het land, heeft zij haar zorgen nu omgezet in hulp aan India. Dit doet zij via de campagne Five4Projects.

Zie hieronder de oproep namens Shruti:
 
 
De SHON vraagt een ieder India in deze moeilijke tijd bij te staan, op welke manier dan ook.
Voorbereidingen Hanuman Jayanti

Voorbereidingen Hanuman Jayanti

24 april 2021 - 
“Shankar Suwana Kesari nandan, Teja prataap maha jaga bandhan”
Op 27 april, de dag van Hanuman Jayanti, kunt U luisteren naar de kanjers van onze school begeleid door Lucky Singh.
Zie hier de voorbereidingen in verband met  Hanuman Jayanti door onze leerlingen: 

Holi-filmpje van onze leerlingen

01 april 2021 - Hieronder het Holi-filmpje van onze leerlingen met Ashvita Bisai:

 

Luister terug naar het SHON Holi-concert op Radio Amor

29 maart 2021 - 

Let op je veiligheid tijdens de Hindoestaanse feestdagen- voorlichtingsfilmpje GGD

23 maart 2021 - 
Tweede Kamer-kandidaat Raoul Boucke in gesprek over opvoeding en onderwijs

Tweede Kamer-kandidaat Raoul Boucke in gesprek over opvoeding en onderwijs

17 maart 2021 - D66-kandidaat Tweede Kamerlid Raoul Boucke (1975) gaat op woensdag 17 maart in gesprek in het SHON radio programma Onderwijs en Opvoeding op radio Amor FM over het belang van investeringen in het onderwijs en het belang identiteitsontwikkeling voor leerlingen. 

U kunt deze uitzending terug luisteren via deze link.
Lees meer ›

Leerlingen groep 8 krijgen masterclass van kandidaat-kamerlid

Leerlingen groep 8 krijgen masterclass van kandidaat-kamerlid

15 maart 2021 - In het kader van burgerschap en democratie gaan leerlingen van de groepen 8 op dinsdag 16 maart  in gesprek met kandidaat-kamerlid Kavish Bisseswar. Deze masterclass is vanaf 14.00 uur te volgen via https://youtu.be/oi_vSYhB_7k
Internationale Vrouwendag: boodschap van Tanja Jadnanasing

Internationale Vrouwendag: boodschap van Tanja Jadnanasing

08 maart 2021 - Tanja Jadnanasing heeft een videoboodschap ingesproken ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag op 8 maart. 
Lees meer ›
Luister terug naar het bhadjan-concert van Diamonds 2000

Luister terug naar het bhadjan-concert van Diamonds 2000

18 februari 2021 - Luister via deze link terug het SHON Saraswatie bhadjan-concert van Diamonds 2000 met uitleg van pandit Attry Ramdhani, uitgezonden op Amor FM.
Lees meer ›
Vier Vasant Panchami met ons mee!

Vier Vasant Panchami met ons mee!

15 februari 2021 - 
Artikel Hindorama: Nieuwbouw Shri Saraswatie School Rotterdam

Artikel Hindorama: Nieuwbouw Shri Saraswatie School Rotterdam

19 december 2020 - Op de website Hindorama.com is een interessant artikel verschenen over de nieuwbouw van de Shri Saraswatie School te Rotterdam.
Lees meer ›
Samen bidden bij start nieuwbouw Shri Krishna basisschool Utrecht

Samen bidden bij start nieuwbouw Shri Krishna basisschool Utrecht

28 november 2020 - De eerste paal voor de nieuwbouw van de Shri Krishna School in Utrecht wordt aanstaande maandag 30 november geboord aan de Lawick van Pabstlaan. Maar eerst wordt volgens hindoe riten om positieve energie gevraagd voor de bouwplek. Daarna wordt de fundering gelegd. De verwachting is dat het schoolgebouw in december 2021 wordt opgeleverd. 
Lees meer ›

Reportage Hindorama: 'Nationale Divali Viering'

17 november 2020 - Hier treft u een reportage aan van Hindorama over de Nationale Divali Viering op 14 november jl. 

Ventilatie op onze school

Ventilatie op onze school

30 september 2020 - De afgelopen weken is er veel gesproken over de rol van ventilatie van gebouwen bij het verspreiden van het coronavirus.

 

Voor alle actuele informatie, zie https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19
Lees meer ›

Keti Koti

Keti Koti

08 juli 2020 - Onze school in Amsterdam viert jaarlijks het Keti Koti-feest, ter gelegenheid van de afschaffing van de slavernij. Hieronder treft u het artikel aan dat naar aanleiding hiervan in diverse media is verschenen. 
Lees meer ›

Update opening school

27 april 2020 - Beste ouders/verzorgers,

 

Het is alweer 6 weken geleden, dat het kabinet besloten heeft om de deuren van de scholen te sluiten om zo de verspreiding van het Coronavirus te beperken. Vervolgens heeft U, naast het thuiswerken en het huishouden, meteen de verantwoordelijkheid genomen om samen met de het “Onderwijs op afstand” vorm te geven.
Lees meer ›

Lesgeven op afstand vanwege Covid-19

17 maart 2020 -  

Beste ouders en/of verzorgers, 

 

De komende 3 weken zullen op school en thuis anders verlopen dan we gewend zijn. U heeft ondertussen van alle leerkrachten al een mail ontvangen, wat de kinderen thuis kunnen doen aan schoolwerk, dus onderwijs op afstand. Gelukkig hebben wij nu digitale tools om het onderwijs op afstand te kunnen monitoren, waardoor alle kinderen blijven leren in deze crisisperiode. 

De volgende afspraken zijn gemaakt: 

 

Op onze schoolportaal “Cool” (Klik hierop) kunnen de kinderen aan de volgende vakken blijven werken: 

 

 • Groepen 1/2:

Alle kinderen hebben een inlogcode voor COOL; hierin kunnen de kinderen werken met Muiswerk en Rekenen. Verder kunnen de kleuters ook spelletjes doen met een dobbelsteen voor de zowel de motoriek als de taal- en rekenontwikkeling. 

 

 • Groep 3:

Alle kinderen kunnen in Cool werken aan Rekenen, Veilig Leren Lezen, Zaakvakken, Muiswerk en Mijn Klas. Deze kinderen moeten vooral elke dag 2x 30 minuten blijven lezen met begeleiding. 

 

Voor alle kinderen  van de groepen 4 t/m 8: 

 

 • Alle lesprogramma’s zijn klaargezet. 
 • Alle ouders hebben via schoolinfo de weektaak van deze week ontvangen. 
 • Rekenen Pluspunt: de groepsleerkrachten hebben alle lessen voor deze week open gezet.  
 • Taal actief: werken volgens de weektaak. 
 • Nieuwsbegrip: vandaag komen de nieuwe lessen uit; ook hieraan kunnen ze blijven werken 
 • De zaakvakken staan ook open en kunnen de kinderen volgens de weektaak werken. 
 • Daarnaast hebben de kinderen van groep 8 ook oefenwerk meegekregen om voor de centrale toets te oefenen. 
 • Verder zijn alle remediërende programma’s klaargezet voor deze week: Mijn Klas, Muiswerk, Junior Einstein, Spelling.nl, Redactie.nl  e.d.  
 • Alle digitale lessen zijn zelfcorrigerend. Zo kunnen uw kinderen, u zelf en de juf zicht houden op de vorderingen  
 • De rapport-/ontwikkelgesprekken zullen op 20/21 april a.s. worden gehouden. 

Om het schoolritme aan te houden, adviseren wij u dit rooster te hanteren: 

 

09.00-10.00: Rekenen 

10.00-10.30: Fruit pauze 

10.30-11.00: Spelling 

11.00-12.00: Begrijpend Lezen 

12.00-13.00: Lunch pauze 

13.00-14.00: Zaakvakken 

14.00-15.00: andere oefenwerk bv. Muiswerk, junior Einstein voor groep 7, klaswerk e.d. 

Dit rooster is een advies en zo blijven de kinderen in het schoolritme en blijven ze leren, zodat er geen grote achterstanden ontstaan. 

 

Wat de aanwezigheid van de leerkrachten betreft, is er afgesproken om vanaf volgende week, week 13 (23 t/m 27 maart a.s.) alleen op de maandagen en de vrijdagen op school aanwezig te zijn. Maar de juffen zullen gedurende alle dagen de kinderen/de gemaakte leerstof digitaal volgen en daar waar nodig is, contact opnemen. Kortom, er is genoeg te doen en  te leren voor de kinderen. 

Voor alle vragen omtrent de leerstof kunt u terecht bij de groepsleerkrachten. Zij zijn dagelijks zowel via mail, app  als telefonisch bereikbaar tot 16.30 uur. 

We kijken deze week aan, hoe dit systeem gaat werken. Als we met dit systeem de onderwijsdoelen blijven behalen, dan gaan we deze manier van werken volgende week continueren. En als het anders uitpakt, dan we hadden verwacht, dan zullen we afspreken om toch de boeken en de schriften op te halen. 

Maar dan hebben we weer contact met elkaar. Wij zullen u wekelijks een update sturen met de laatste ontwikkelingen en wanneer de kinderen weer op school worden verwacht.

Met vriendelijke groet, 

 

Shakoentela Soedamah en Team Shri Ganesha School

Update n.a.v. het coronavirus en de maatregelen die wij als school in acht nemen

16 maart 2020 - 

Update vanuit het kabinet:

Het kabinet heeft besloten om scholen en kinderdagverblijven vanaf 16 maart 2020 te sluiten tot en met 6 april 2020. Dit betekent dat het grootste deel van de leerlingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs tot en met 6 april geen les meer krijgt.

Voor kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen, zoals de zorg, onderwijs, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. De eerder aangekondigde maatregelen voor hogescholen en universiteiten blijven van kracht tot en met 6 april.

Waarom gaan de scholen nu wel dicht?

Afgelopen dagen is duidelijk geworden dat steeds meer scholen er niet in slagen om hun school open te houden. Dit komt omdat onderwijspersoneel en kinderen preventief thuis of ziek zijn, en ze te maken hebben met leraren en ouders die zich zorgen maken. Volgens het kabinet vraagt dat nu om duidelijke keuzes.

Daarom is er in overleg met de onderwijssector en de kinderopvang besloten om de scholen te sluiten van 16 maart 2020 tot en met 6 april 2020. Het gaat om het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Met uitzondering van de kinderen waarvan de ouders in cruciale beroepsgroepen werkzaam zijn. Voor die kinderen is er opvang op school en het kinderdagverblijf, zodat ouders kunnen blijven werken.

De scholen zijn dus 3 weken dicht. Wat gaat er in deze 3 weken gebeuren?

Docenten en onderwijspersoneel dat niet ziek is, kunnen gewoon naar school. Zij zijn nodig voor de opvang van kinderen van de ouders die werken in cruciale beroepsgroepen. En ook om het onderwijs op afstand te organiseren voor kinderen die thuis zitten.

 

Beste ouders en/of verzorgers,


Zoals wij u vrijdagmiddag 13 maart jl hebben gemeld, houden wij het nieuws
omtrent het Coronavirus (COVID-19) nauwlettend in de gaten, alsook de situatie
op school. Er is tot nu toe gelukkig geen besmetting op school.


School sluiten


U heeft de persconferentie op de televisie kunnen volgen, waarin het
kabinet in de Ministerraad heeft besloten om de scholen per direct te
sluiten tot 6 april 2020 a.s. om verdere besmettingen te voorkomen.
Wat betekent dit voor de voortgang van het leerproces van onze leerlingen
Om een eventuele terugslag te kunnen ondervangen, zullen wij als school de
volgende stappen nemen om het leerproces voort te zetten:


- Het klaarzetten van de digitale ondersteuning en programma’s in
Cloudwise (COOL), zodat alle leerlingen vanuit huis aan het werk kunnen.
Ze kennen hun eigen code om in te loggen in Cool. Denk aan: Mijn klas,
Muiswerk, alle zaakvakken e.d.


- In week 14 (30/31maart a.s.) staan de 2e
rapport-/ontwikkelgesprekken
gepland. De groepsleerkrachten zullen telefonisch contact met u opnemen
omtrent deze geplande ontwikkelgesprekken.


- Wij hebben nog geen oplossing voor opvang voor ouders met Vitale
beroepen.


- Blijft u de hygiëne maatregelen handhaven, zodat deze virus geen kans
meer heeft om verder te verspreiden. En houdt u ook de media bij.


- Ik zal tussendoor een update sturen met de laatste ontwikkelingen en
wanneer de kinderen weer op school worden verwacht.


Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact opnemen met mij of de
leerkracht van uw kind.


Met vriendelijke groet,

 

Shakoentela Soedamah en Team Shri Ganesha School

Update preventie coronavirus

13 maart 2020 - Ook wij op school volgen de stappen hieronder, ter preventie van de verspreiding van het coronavirus.

Uw kind kan gewoon naar school komen als er geen gezondheidsklachten zijn. Bij milde klachten adviseert het RIVM om uw kind ziek te melden. Neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts kunnen symptomen zijn. Als uw kind 24 uur klachtvrij is, kan hij of zij weer naar school. Als de klachten verergeren, wordt geadviseerd de huisarts te bellen. Wij vragen u zelf te beoordelen of het verstandig is om uw kind naar school te laten gaan. 

 

 

U kunt ook de veelgestelde vragen op de website van het RIVM raadplegen voor meer info. De Rijksoverheid heeft een speciaal telefoonnummer ingesteld voor vragen over corona. Bel naar 0800 - 1351 (bereikbaar tussen 08.00 en 20.00 uur).

Shri Ganesha School in Almere krijgt 7,6 in scholenonderzoek!!

Shri Ganesha School in Almere krijgt 7,6 in scholenonderzoek!!

11 maart 2020 - Basisschool Shri Ganesha in Almere scoort een 7,6 in het jaarlijkse scholenonderzoek van RTL Nieuws. Daarin zijn de resultaten van basisscholen op de eindtoets op een zo eerlijk mogelijke manier met elkaar vergeleken. (Klik op onderstaand link voor meer informatie over het RTL onderzoek)
Lees meer ›
1 2 3