Groep 8

Van harte welkom op onze klassensite

 

Hier kunt u allerlei informatie vinden over onze groep en de leuke foto's van de verschillende activiteiten van dit schooljaar bekijken. We gaan er samen een heel leerzaam jaar van maken.

Langs deze weg wens ik alle kinderen een mooi en succesvol jaar toe in groep 8.

Veel lees en kijkplezier.

 

Juf Shanti

 

 

BERICHTEN

23 sep 2020 - Excursie de nieuwe wildernis OVP
Groep 8 is dinsdag 22 september op excursie geweest naar 'de nieuwe wildernis' in de Oostvaardersplassen. Het was een leerzame ochtend.

De nieuwe wildernis:

Een groot moerasgebied met rietvlaktes, ruige graslanden, waterplassen, omringd door bossen: een waar vogelparadijs van internationale waarde. Dat zijn de Oostvaardersplassen, onderdeel van Nationaal Park Nieuw Land.

In dit vogelrijke moerasgebied werken mens en natuur op een bijzondere manier samen. Zo kom je onderweg heckrunderen, konikpaarden en edelherten tegen. Zij houden met hun gegraas de graslanden op een natuurlijke manier open. En ze vragen op hun beurt ook weer om zorg en beheer.

 

De excursie:

De ochtend was onderverdeeld in een binnenles met een verhelderende presentatie van de boswchter over de geschiedenis van de nieuwe wildernis en de dieren en planten die daar leven en een buitenles.

Tijdens de buitenles hebben de  leerlingen door de nieuwe wildernis gelopen met plantenkaarten, poepkaarten, kruidenkaarten, vogelkaarten om deze tijdens de looproute te herkennen, te benoemen en te bekijken. Hieronder staan enkele foto's van deze excursie:


23 sep 2020 - Week tegen pesten

De kanjertraining dient als basis bij het voorkomen en bestrijden van pestgedrag.

Het draagt bij aan een goede sfeer in de groep en op school.

Van 21 t/m 25 september is het de week tegen pesten. In deze week wordt er extra aandacht besteed aan het voorkomen van pesten en het werken aan een sociale veilige groep. Een workshop van Oké-punt is hier onderdeel van.

'Een veilige sfeer in de klas zorgt voor gevoelens van vertrouwen en rust. Het zorgt voor een situatie waarin groeien en leren mogelijk zijn'.

 

Dit jaar is het motto:

 


17 sep 2020 - Voorleestips
Workshop Voorleestips bij een voorleeswdstrijd

 

Wat is een geschikt boek? Wat mag wel en wat niet?
• Het is belangrijk dat je als voorlezer enthousiast over je boek bent en dat het leuk is
om naar te luisteren.
• Kies bij voorkeur een boek dat bedoeld is voor groep 7/8. Alleen tijdens de schoolronde en de
ronde daaropvolgend worden A-boeken toegestaan.
• In de provinciale en landelijke finale zijn A-boeken niet toegestaan. Informatie over A-, B- en Cboeken is te vinden op jeugdBibliotheek.nl.
• Niet toegestaan: een zelfgeschreven boek, een prentenboek, een tijdschrift, een gedicht, een
schoolboek of een fotokopie.
• Een voorleesboek in dialect is toegestaan tijdens de schoolronde en vervolgrondes, maar niet
tijdens de provinciale en de landelijke finale.
• Het fragment uit een boek wordt in zijn geheel voorgelezen. Er mogen geen stukken worden
weggelaten.
• Is er doorgegeven aan de regionale, provinciale of landelijke organisator welk boek gekozen is,
dan is wijzigen niet meer mogelijk.
Wat is een bruikbaar fragment?
• Een afgerond stuk. Een open einde mag om de luisteraars nieuwsgierig te maken naar het vervolg
van het verhaal (geen spoilers verklappen!).
• Een fragment waarin niet te veel personen voorkomen. Een fragment met veel personen is lastig
te volgen voor de luisteraar die het boek niet kent.
Hoe lang mag het voorlezen duren?
Het voorlezen van de inleiding plus het fragment mag maximaal vijf minuten in beslag nemen. Het
minimum is drie minuten. Een deelnemer kan in de voorbereiding het fragment rustig voorlezen en
de tijd bijhouden. Soms kan te lang voorlezen reden zijn om niet door te mogen!
Wat zegt een deelnemer in de inleiding?
• Verplicht: titel van het boek, auteur (eventueel illustrator), en (heel kort!) wat er vooraf is gegaan
aan het voorgelezen fragment, zodat luisteraars snappen waar het verhaal over gaat. De
deelnemer mag dit ook opschrijven en oplezen.
• Waarom hij/zij dit boek gekozen heeft en de eigen naam, de naam van de school en de plaats.
Waar let de jury vooral op?
• Duidelijk en rustig spreken. Af en toe verspreken is niet erg en wordt niet negatief beoordeeld.
• Het publiek kunnen meeslepen in het verhaal.
• De juiste klemtonen.
• Contact met het publiek, af en toe de luisteraars aankijken.
• Eigen stem gebruiken. Een goede voorlezer blijft dicht bij zijn/haar eigen stem en gebruikt
bijvoorbeeld kleine verschillen in tempo, leest iets harder of iets zachter om een sfeer of emotie
duidelijk te maken. Het gebruik van stemmetjes is niet verboden, maar is wel een valkuil voor de
meeste kinderen.
• Niet schreeuwen, geen toneelspel met (grote) gebaren

 

Hieronder staan enkele foto's van de workshop met een paar titeles van interessante boeken en enkele voorbeelden van tongbrekers

 


14 sep 2020 - Verslag Ganesh Chaturthi
 

Ganesh Chaturthi viering op Basisschool Shri Ganesha

 

Op zaterdag 22 augustus was het Ganesh Chaturthi. Op maandag 24 augustus hebben wij dat op school gevierd. Alle kinderen zijn naar de aula gekomen om gezamenlijk te bidden en een bhajan te zingen. Juffrouw Pritie heeft eerst een beetje informatie gegeven over Ganesha. Ganesha is de god van kennis en wijsheid. Hij neemt obstakels weg. We bidden tot Ganesha als we aan iets nieuws beginnen. Ook heeft ze verteld over de geboorte van de God Ganesha. Ganesha is de zoon van Parvati Mata en Shiva. Parvati Mata heeft hem gemaakt van klei en daar heeft ze leven in gezet. Ze wilde douchen en had een bewaker nodig. Dat was Ganesha. Shiva kwam thuis en wilde naar binnen. Ganesha liet hem niet binnen en toen heeft Shiva hem onthoofd. Toen Parvati dat zag zei ze dat ze een hoofd moesten halen. Ze hebben een hoofd van een olifant gehaald. Toen heeft ze het hoofd erop gezet en was Ganesha weer levend. Juffrouw Pritie heeft ons daarna nog een filmpje laten zien waarin het verhaal werd verteld. Toen mochten de kinderen die wilden Aarti doen. Aarti is een Hindoe-Ritueel met vuur en zang, dat deel uitmaakt van de puja, de verering van een Hindoegod. Brandende diya's worden voor een Murti rondgedraaid. Daarna zijn de kinderen naar de klas gegaan. Die middag mochten ze laddoos ( kokosballetjes ) maken. Ze mochten dat maken omdat God Ganesh laddoos erg lekker vindt. 6 kinderen mochten naar de keuken om de laddoos (kokosballetjes) te maken. Ze hebben gecondenseerde melk gemengd met geraspte kokos. Daarvan maakten ze balletjes met nog een beetje geraspte kokos erop. De andere kinderen in de klas mochten een film kijken over Ganesha. Daarna kwamen de kinderen met de laddoos ( kokosballetjes). Aan het einde werden de laddoos (kokosballetjes) uitgedeeld aan de kinderen en gingen ze naar huis.Verslaggevers: Tussardi Saridjo, Diwya Jagai en Mohan Ramroochsingh


10 sep 2020 - Yogalessen op school
Yogalessen 

Yogales staat bij ons op het rooster. De leerlingen krijgen wekelijks een uur yoga van juf Susan.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat yoga een positief effect heeft op onder andere concentratie, stress, houding, goede nachtrust, verhoogde weerstand.

Hieronder staan enkele foto's van onze yogales verzorgd door juf Susan


25 aug 2020 - Viering Ganesh Chaturthi
Afgelopen maandag hebben we op school Ganesh Chaturthi gevierd. De viering begon met een gezamenlijk gebed in de middenruimte. De leerlingen hebben daarna de ganeshbhajan gezongen en achtergrondinformatie gekregen over de viering. Als afsluiting hebben enkele leerlingen aartie gedaan. Aangezien onze Lord Ganesha erg veel van laddoo houdt, hebben de leerlingen zelfstandig laddoo gemaakt (zie foto's).

 

Lord Ganesha en zijn levenslessen:

 

Foto's van de viering van Ganesh Chaturthi op school


25 aug 2020 - Welkom in groep 8

Foto van de eerste schooldag!

Welkom in groep 8 en een mooi en succesvol schooljaar toegewenst door juf Shanti.