Groep 2-3

Welkom op onze pagina

Juf Soenita is de leerkracht

 

Op onze site kunt u informatie terug vinden omtrent het leren, praktische zaken maar ook leuke activiteiten en foto's hiervan. 

 

In groep 3 leert uw kind dagelijks lezen, schrijven en rekenen. De methodes die wij toepassen zijn:

 • Veilig Leren Lezen kim-versie

  Het verkennen van alle eigenschappen van letters staat centraal. Er wordt geluisterd naar de klank die bij het teken hoort, er wordt gevoeld wat er gebeurt tijdens het uitspreken van de klank met de mond, de lippen, de neus, de tong of de keel. De vorm wordt bekeken en de letter wordt nageschreven. Er is dus heel veel aandacht voor het ervaren van de letter met verschillende zintuigen.

  Er wordt steeds maar één letter aangeboden waarbij er wordt geoefend in wisselende combinaties met de letters die uw kind al kent. Er is veel aandacht voor het herhalen van de nieuwe letter in woorden en zinnen. De woordjes die uw kind kan lezen worden ook direct gespeld. Zo wordt er een goede samenhang aangeboden van lezen én schrijven.

 

 • Pennenstreken 
  De kleine letters leren schrijven staat centraal. Pennenstreken is gekoppeld aan de methoden Veilig Leren Lezen. Dit betekent dat zodra de leerlingen een nieuwe letter leren lezen, ze deze ook direct leren te schrijven. Beide methoden gebruiken dan ook dezelfde opbouw. 

 

 • Pluspunt
  Gebruiken we voor rekenen. De kinderen leren de getallenlijn tot en met 20. Zij maken sommen tot 20 en leren getallen te splitsen. De kinderen leren de betekenis van rekentaal zoals ‘meer‘, ‘meest‘, ‘minder‘, ‘minst‘ en ‘evenveel‘ en hoe dit toe te passen. Klokkijken van halve en hele uren komen ook aanbod.

Medio februari besteden wij ook aandacht aan de WO vakken, te weten Aardijkskunde, Natuur & Techniek en Geschiedenis.

Daarnaast hebben wij natuurlijk nog leuke speel en knutselopdrachten. 

Hou onze groepspagina in de gaten voor leuke updates!

 

BERICHTEN

01 jun 2023 - Hindoestaanse Immigratie

 

 Op 5 juni 2023 vieren wij 150 jaar Hindostaanse Immigratie.
Op 5 juni 1873 zeilde het eerste schip ‘Lalla Rookh’ (‘Roze Wang’) vanuit Brits-Indië (nu: India) naar Suriname. De Indiërs werden geronseld om te gaan werken in het zogenaamde beloofde land ‘Shri Rama’ (het land van de Hindoegod Rama) om daar een gouden toekomst tegemoet te gaan.

Maar dat viel erg tegen.

De Nederlanders namen hen over van de Britten en voerden ze mee op schepen naar Suriname om daar in feite maar één ding te doen: de vrijgelaten tot slaaf gemaakten te vervangen op de plantages.

Het werk was hetzelfde, de omstandigheden vergelijkbaar, het leven was zwaar.

Er zijn verhalen bekend van martelingen en vernederingen.

Wat anders was, is dat de Indiërs na hun ‘contractperiode’ een stukje land kregen waar ze op konden wonen en verbouwen.

Daarom werden deze ‘nieuwe slaven’ officieel ‘contractarbeiders’ genoemd.

Later brachten de Nederlanders Javanen uit Indonesië naar Suriname om te werken. 
  

 


28 mrt 2023 - Nawratri maart 2023/ in relatie tot actief burgerschap
Van 22 maart t/m 30 maart vieren we Navaratri. Navaratri is een
negen nachten durende devotionele dienst die gewijd wordt aan de
verering van Durga Mata (Nav ratri betekent letterlijk 9 nachten). Durga
Mata is net als Sati Mata en Parvati Mata een manifestatie van het
goddelijke, Adi Shakti de vrouw van Shiv Ji.
Tijdens de negen nachten durende devotionele dienst, worden de
negen manifestaties van Durga Mata vereerd.

Dag 1
Op de eerste dag wordt Durga Mata vereerd in de vorm van Shailputri.
In de wereld waarin wij onszelf bevinden is materialisme en succes het
middelpunt. Dit zorgt uiteindelijk ook voor faalangst en frustraties.
Shailputri zorgt daarom ook voor een tevredenheidsgevoel.
Dag 2
De tweede dag is gewijd aan Devi Brahmacharini, hierdoor wordt de
onwetendheid van devoot vernietigd en de spirituele wijsheid
bevorderd. Met andere woorden, het innerlijke wordt gestabiliseerd.
Dag 3
Op de derde dag wordt Chandraghanta vereerd om tot zelfinzicht te
komen; dit is een belangrijk onderdeel om het negatieve in jezelf te
kunnen verbannen.
Dag 4
De vierde dag is gewijd aan Kushmanda; door middel van haar zegen is
het mogelijk om spiritueel te kunnen groeien.
Dag 5
De vijfde dag staat in het teken van de verering van Skanda Mata. Zij
vernietigt pijn en lijden bij de devoot. Het lijden wordt veroorzaakt door
onze gehechtheid aan het aardste bestaan. Onthechten staat centraal.
Dag 6
Op de zesde dag wordt Devi Katijajani vereerd, door haar zegen te
ontvangen zal het huiselijk geluk in grote mate toenemen en het geluk
tussen de devoot en zijn/haar naasten. Solidariteit en vrijgevigheid
worden hierdoor sterk ontwikkeld.
Dag 7
De zevende dag is dag waarop Kali Mata wordt vereerd, Zij vernietigt
het negatieve, waaronder demonen e.d. in de wereld en in het
universum.

Dag 8

Op de achtste dag wordt Devi Gauri vereerd, zij belichaamt de Veda's en andere heilige geschriften.

Door haar zegen te ontvangen, wordt het mogelijk gemaakt de essenties uit de heilige geschriften toe te passen in ons leven. Hiermee kan men het juiste doen.

Dag 9

Op de laatste dag van Nawratri wordt Siddhidatri vereerd. Op deze dag zal Adi Shakti haar devoten zegenen met een hogere wijsheid en bewustwording. De afgelopen dagen is Adi Shakti vereerd in verschillende manifestaties.

In relatie tot Burgerschap                
Met Nawratri eren we de kracht van de moeder. De Nawratri
nachten brengt ons dichterbij een zuiver en verlicht bewustzijn.
Onze identiteit geeft ons waarden en normen. De vele identiteiten die
onze samenleving kent maakt ons divers en vanuit het respect voor
diversiteit groeit solidariteit naar onze medemens.
Identiteit en solidariteit zijn als het ware bouwstenen van goed
burgerschap.

Als leerkrachten is het onze taak om leerlingen te
begeleiden tot kritische burgers die handelen vanuit hun identiteit en
solidariteit met respect voor diversiteit. Dit wordt gedaan met behulp van 

de Kanjertraining. De Kanjertraining gaat uit van: vertrouwen, veiligheid,

rust en wederzijds respect.

 


28 mrt 2023 - Nederland Schoon in relatie tot actief burgerschap

De leerlingen van de Shri Ganeshaschool zijn Supporters van Schoon. Check de diploma's!

Afgevaardigden van alle groepen hebben onder leiding van leerlingen van groep 8 

de omgeving van de school onder handen genomen en de strijd aangegaan tegen het zwerfafval.

Op de foto's is te zien hoeveel afval er is weggehaald in ongeveer een uur.

Geweldig gedaan leerlingen!

Blijf dat vooral geregeld doen. Succes met de strijd tegen het zwerfafval.

In relatie tot Actief Burgerschap

De school is een belangrijke oefenplaats om burgerschapsvaardigheden in de praktijk te brengen.

Op school leren leerlingen samen te leven en te werken, met spelregels om te gaan, hun eigen mening te vormen en die van anderen te respecteren. Ook ontdekken leerlingen er hun eigen positie in de samenleving en komen ze erachter hoe ze zelf een bijdrage kunnen leveren aan hun wijk, regio, land en de wereld. Met andere woorden: leerlingen ontwikkelen zich tot verantwoordelijke wereldburgers.

 

Met NL Schoon hebben de leerlingen een bijdrage geleverd aan de de wijk en doen een stap richting het zich ontwikkelen tot verantwoordelijke wereldburgers.


26 jan 2023 - Basant Panchami

Boompalnting door juf Soenita en groep 2/3

Basant Panchami

Met dit feest luidt men de komst van de lente in.

Op de vijfde dag van de elfde maand van de van de hindoeïstische kalender wordt een begin gemaakt met het opbouwen van de holika.

Dit is een brandstapel die aan de vooravond van het naderende Holifeest wordt gestoken. 

Ook wordt er een boom geplant. Rondom deze plant stapelt men daarna iedere dag takken, bladeren, hout en ander brandbaar materiaal (maar geen afval of huisvuil).

De stapel stelt de demon Holika voor, die het kwaad in de wereld - met name in de mens - symboliseert.

 

Vasant' of 'Basant' betekent 'voorjaar'. 'Panchami' verwijst naar de vijfde dag in de hindoe kalender.

Tevens de geboortedag van de godin van de wijsheid: Shri Saraswati.

Saraswati is godin van de wijsheid en de schone kunsten (beschermster van kunstenaars en studenten).

 


02 dec 2022 - Pietengym

17 nov 2022 - Voorstelling
Piet redt het Sinterklaasfeest


05 okt 2022 - Opening kinderboekenweek
Opening kinderboekenweek groep 2/ 3.

02 okt 2022 - Kinderboekenweek 2022
Kinderboekenweek 2022.

Start op 5 oktober en eindigt op 15 oktober. Het thema dit jaar is: Gi-ga groen. 

De leerlingenmogen verkleed komen in het thema groen op 05-10.

Thematitels Kinderboekenweek 2022
 • De blaadjesdief – Alice Hemming. Een krekel in mijn slaapzak – Suzanne Weterings. ...
 • Het Schitterende Samen Boek – Yuval Zommer. De boom met het oor – Annet Schaap. ...
 • Silas en de wolf – Selma Noort. Het grote reptielenboek – Sterrin Smalbrugge. ...
 • Van honingbij tot hagelslag – Joël Broekaert.

28 sep 2022 - Nawratri 2022

Nawratri

Sharad Navratri. Navratri (tweede periode). 

 Dit jaar vieren hindoes Nawratri van 26 september t/m 4 oktober.

Op school hebben wij maandag gezamenlijk deze bijzondere periode geopend in de middenruimte. Juf pritie heeft informatie gegeven over, waarom hindoes Nawratri vieren.

Na Pitra Paksj begint de tweede Navratri: negen dagen durende festiviteiten, die afgesloten worden met Dussehra (Vijaya Dashami).


Navratri (ook: Navaratri of Navaratra) is een feest van dans en aanbidding. Het woord 'Navratri' is samengesteld uit twee woorden: 'nava' (negen) en 'ratri' (nachten).

Letterlijk betekent Navratri '9 nachten'. Op een van deze 9 dagen houdt de gelovige hindoe, vaak in huiselijke kring een offerdienst, pooja waarbij de negen gedaantes (verschijningsvormen) van de vrouw van Shiva worden vereerd.

Deze zijn: Sailaputri, Brahmacharini, Chandraghanta, Kusmanda, Skan damata, Katyayani, Kalaratri, Mahagauri en Sidhidatri.

Na de offerdienst, pooja wordt in sommige gezinnen de Durga-chalisa (lofzang ter ere van Durgamata) voorgelezen en de geofferde zoetingheid, persad, uitgedeeld (soharie en lapsie, een in olie of ghee gebakken pannenkoek en een soort pudding).

Het uitdelen van rijstebrij (mitha bhaat) mag natuurlijk ook.

 

 


01 mrt 2022 - Maha Shivratri
Vandaag hebben wij op school Maha Shivratri gevierd. We openen deze mooie dat met een gebed en een uitleg van Maha Shivratri door onze eerwaarde pandiet (priester) Glenn Lachminarain aan de leerlingen. 

De mythologische geschiedenis heeft een bijzondere betekenis voor ons. Vandaag is het heilige feest van Maha Shivratri in India. Shiva betekent welzijn. Maha Shivratri is de favoriete tithi van Shiva. Shivratri is het grote festival van een unie van Shiva en Shakti. Shivratri-festival wordt gevierd op Falgun Krishna Chaturdashi. Er wordt aangenomen dat Lord Shankar aan het begin van de schepping om middernacht op deze dag uit Brahma was neergedaald in de vorm van Rudra. In de Shiv Purana wordt vermeld dat de 'Linga', het symbool van de smetteloze (vormloze) vorm van Shiva, verscheen in de grootsheid van deze heilige tithi en voor het eerst werd aanbeden door Brahma en Vishnu. Daarom werd deze datum bekend als 'Shivratri'. Dit festival wordt ook gevierd als de huwelijksdatum van de godin Parvati en Shiva.