Thema- en Informatie avonden

 

Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen,

 

Almere,                24 september 2017

Betreft  :              uitnodiging ouderavond van 2 oktober a.s.

 

Beste ouders/verzorgers,

 

Onlangs hebben wij u in de nieuwsbrief al laten weten dat er in september een algemene ouderavond, tevens kennismakingsavond met de groepsleraar van uw kind(-eren) wordt gehouden. Wegens Nawratrie is deze avond uitgesteld naar maandag 2 oktober a.s.

 Met deze brief willen wij, team en directie van de Shri Ganesha, u van harte uitnodigen daarbij aanwezig te zijn. Plaats van samenkomst is ons schoolgebouw, we starten om 19.00 uur en eindigen uiterlijk 21.00 uur. Inloop met koffie en iets lekkers daarbij vanaf 18.45 uur.

Het volledig schoolteam zal op deze avond aanwezig zijn. U bent er toch ook?

Wij stellen ons voor deze avond als volgt te laten verlopen:

  1.       19.00-19.45 uur : algemeen gedeelte

 Tijdens het algemeen gedeelte zal het schoolteam u op de volgende onderdelen op hoofdlijnen meenemen in ontwikkelingen die zich op dit moment op de Shri Ganeshaschool voordoen. Deze ontwikkelingen zijn in de regel van toepassing op alle groepen in onze school en daarmee voor alle ouders relevant:

v  algemene inleiding, communicatie met ouders (Hank)

v  directievoering van de school  (Shakoentela en Hank, in samenspraak met onze bestuurder)

v  de organisatie van de leerlingenzorg (Yessa)

v  werken aan een flexibele onderwijsorganisatie (Hank)

v  ontwikkelingen op ICT –gebied (Maltie) en bewegingsonderwijs (Thijs)

v  Medezeggenschap, informatie daarover (van een ouder-lid van onze MR)

  1.       19.45-20.15 uur: 1e ronde op bezoek in het leslokaal van uw kind (30 minuten)

De groepsleraren vertellen in hun eigen lokaal aan de ouders van hun leerlingen over de gang van zaken binnen hun eigen groep. Daarbij komen zaken aan de orde als:

v  vakgebieden en leerstof

v  de wijze van lesgeven, instructie en zelfstandigheid

v  werken met dag –en weektaken

v  wat te doen als u vragen heeft of een zorg van u met de leraar wilt delen

v  ziekmelding, huiswerk, extra zorg en specifieke kind-gebonden aandacht

v  wat wij als school van ouders vragen en uiteraard ook omgekeerd

v  ruimte voor vragen aan de groepsleraar

 

  1.       20.15-20.45 uur: 2e ronde op bezoek in het leslokaal van uw kind (30 minuten)
  2.       Informeel contact met een drankje (maximaal 15 minuten)

We sluiten de avond af met de mogelijkheid om met elkaar en met ons nog wat informeel na te praten. We vinden het fijn ook u bij dit moment te mogen betrekken. Om 21.00 uur sluiten we de schooldeur aan de buitenzijde af.

 

We hopen op uw aanwezigheid te mogen rekenen en begroeten u graag op 2 oktober a.s.

 

Met hartelijke groet,

Schoolteam van de Shri Ganeshaschool.